8 கண்கள்.. 8 கால்கள்.. புதிய வகை தேள் இனம் கண்டுபிடிப்பு

 
Scorpion

தாய்லாந்தில் உள்ள பூங்காவில் 8 கண்கள், 8 கால்கள் கொண்ட புதிய வகை தேள் இனம் கண்டறிப்பட்டுள்ளது.

நாம் வாழும் இந்த பூமியில் இன்னும் எந்த மனிதனும் பார்த்திராத எத்தனையோ விலங்குகளும், தாவரங்களும் வாழ்கின்றன. பல விலங்கினங்களின் புதிய இனங்கள் அவ்வப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. துணை வெப்பமண்டல ஆசியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் இத்தகைய அரிய உயிரினங்களின் தாயகமாக இருக்கிறது.

புதிய உயிரினங்கள் அல்லது அவற்றின் புதைபடிவங்கள் இந்தியாவிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள நாடுகளிலும் அடிக்கடி காணப்படுகின்றன. தற்போது, ​​தாய்லாந்தில் புதிய வகை தேள் இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது, இது வனவிலங்கு ஆர்வலர்களிடையே மிகுந்த ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Scorpion

இந்த வகை தேள் 8 கண்கள் மற்றும் 8 கால்கள் கொண்டது. இந்த இனம் யூஸ்கார்பியோப்ஸ் குழுவிற்கு சொந்தமானது மற்றும் யூஸ்கார்பியோப்ஸ் கிரச்சன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த புதிய வகை தேள் (Scorpio Species) தாய்லாந்தின் கேங் கிரச்சன் ஸ்கார்பியன் தேசிய பூங்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இது முன்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எந்த தேள்களிலிருந்தும் வேறுபட்டது என்று விஞ்ஞானிகள் குழு கூறியுள்ளது. இது குறித்து சூகீசு இதழில் விரிவான அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் கேங் பூங்காவின் டென்சேரியம் மலைத்தொடரில் முகாமிட்டு, அதைக் கண்டறிய இரவும் பகலும் உழைத்தனர். இந்த வகை தேள்கள் பாறைகளுக்கு அடியில் வாழ்கிறது.

Scorpion

ஆராய்ச்சியாளர் 3 ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் தேள் பற்றிய விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளார். யூஸ்கார்பியோப்ஸ் கிளையினத்தின் அனைத்து தேள்களும் இந்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. இவை மற்ற தேள் வகைகளை விட சிறிய உடலைக் கொண்டுள்ளன. அதிக பழுப்பு நிறம். பெண் தேள்கள் ஆண்களை விட அடர்த்தியானவை. அவைகளுக்கு எட்டு கண்களும் எட்டு கால்களும் உள்ளன. இந்த கிளையினத்தின் தேள்கள் காத்திருந்து இரையை வேட்டையாடுகின்றன.

From around the web